Kişisel Verilerin Korunması
Web Sitesi Ziyaretçileri/ Çerez Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre ARAS İNŞAAT TİCARET TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (“Bundan sonra ‘PORT NATURE olarak anılacaktır.”) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü;

ifade eder.

İlgili Kişi: [portnature.com.tr] alan adlı web sitemizi ziyaret ettiğiniz için çerezler ve farklı tanımlayıcılarla bazı kişisel verilerini işlediğimiz siz, Kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [PORT NATURE] veri sorumlusudur.

ÇEREZLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME;

Bununla birlikte sitemizde çerezler vasıtasıyla birtakım kişisel verilerinizi işliyoruz.

Çerezler (cookies), reklam kimlikleri ve web tanımlayıcıları gibi teknolojileri (bu teknolojilerin tamamı “çerez” olarak ifade edilecektir) ifade etmektedir.

Çerez (Cookie) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. çerezler kullanıcının ve cihazının tanınmasına, kullanıcının tercihleri ve geçmiş işlemleriyle ilgili bazı bilgilerin depolanmasını sağlar. çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için https://www.aboutcookies.org/ ve https://www.allaboutcookies.org/ adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Çerezler Vasıtasıyla Kişisel Verilerin Elde Edilmesi

Web sitemizi ilk ziyaret edişinizde size çerez tercihlerinize ilişkin bir ekran sunulur. Bu ekranda kullanımına izin verdiğiniz çerezler uyarınca ilgili çerezler tarayıcınıza/cihazınıza depolanır. çerezlerin her biri genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

• Çerezin gönderildiği sunucu,

• Çerezin önceden belirlenmiş olan kullanım ömrü,

• Genellikle rastgele oluşturulmuş benzersiz bir tanımlayıcı değer/numara (çerezi gönderen web sitesi sunucusu, sayfalar arasında gezindiğinizde sizi tanımak için bu değeri kullanır).

Çerezler vasıtasıyla veriler tamamen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir:

• Sahibine göre çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından cihazınıza yerleştirilen birinci taraf çerezleri ve üçüncü taraflarca sunulan üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır. Birinci çerezleri, PORT NATURE tarafından sunulurken, üçüncü taraf çerezleri hizmet alınan veya iş ortağı olan farklı firmalarca sunulmaktadır.

• Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler önceden belirlenen kullanım ömürleri boyunca ziyaretçilerin cihazlarında saklanmakta ve bir sonraki ziyaretinde ziyaretçiyi ve ziyaretçinin tercihlerini hatırlamak amacıyla kullanılır.

• Kullanım amaçlarına göre, sitede kesinlikle gerekli olan çerezler, analitik çerezler ve hedefleme/reklam çerezleri kullanılmaktadır.

çerezler Vasıtasıyla Toplanan Veriler, Kullanım Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

çerezler aracılığıyla, kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi, IP adresi, kullanıcı ID, ziyaretinizin tarihi ve saati, erişim durumu, web sitesindeki özelliklerin kullanımı, girdiğiniz arama ifadeleri, web sitemizi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, dil tercihleriniz, sayfalarda gerçekleştirdiğiniz işlemler dahil kullanıcı işlem kayıtlarına ilişkin veriler toplanmakta ve işlenmektedir.

Çerezler, web sitemizi ziyaretinizin ve buradaki deneyiminizin stabil bir şekilde gerçekleştirilmesinin ve bir sonraki kullanımınızda bilgilerinizin hatırlanmasının sağlanması, sitenin işleyişinin ve içeriğinin geliştirilmesi, site kullanımlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi, sitede yer alan içeriğin sizin ve cihazınız için en etkili şekilde sunulması ile kullanıcılara tercih ve kullanım alışkanlıkları doğrultusunda özelleştirilmiş hizmetler ve reklamlar sunulması amaçlarıyla kullanılmaktadır. Çerezler kullanım amaçları ve fonksiyonlarına göre çeşitli kategorilere ayrılmaktadır. Aşağıda kategorilerine göre web sitemizde kullanılan çerezler ile ilgili çerezleri sağlayanlar, çerezler ile kişisel veri aktarılabilecek yabancı ülkeler ve her bir çerez özelinde kullanım amaçlarına ve hukuki sebeplerine yer verilmiştir:

1. Zorunlu çerezler

Web sitesinin kullanımı ve işlerliği için gerekli olan çerezlerdir. Zorunlu çerezler devre dışı bırakıldığı takdirde sitenin bir kısmına veya tümüne erişim mümkün olmayabilir. Zorunlu çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK Md.5/2e’de öngörülen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.

Web sitemizde kullanılan zorunlu çerezler, sağlayıcıları ve kullanım amaçları aşağıdaki şekildedir:

Cookie

Tip

Süre

Açıklama

portnature_session

Birinci Taraf portnature.com.tr TR 

Oturum Boyunca

Site tarafından otomatik oluşturulan güvenlik odaklı bir çerezdir.

XSRF-TOKEN

Birinci Taraf portnature.com.tr TR

Oturum Boyunca

Siteler arası istek sahteciliği (CSRF) saldırılarına karşı koruma sağlamak için kullanılır.

CCP

Birinci Taraf portnature.com.tr TR

1 Yıl

Kullanıcının çerez tercihlerini kaydetmek için kullanılır

2. Analitik çerezler

Analitik çerezler kullanıcıların web sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplar. Bu tür çerezler kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek/geliştirmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler, kullanıcılar tarafından görüntülenen sayfalar, tıklanma sayıları, sayfaları kaydırma hareketleri ve bu sayfalara giriş ve çıkış zamanları gibi bilgileri toplar. Analitik çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla, KVKK Md.5/1 ile Md9/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenmekte yurt dışındaki çerez sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.

Web sitemizde kullanılan analitik çerezler, sağlayıcıları ve kullanım amaçları aşağıdaki şekildedir:

Cookie

Tip

Süre

Açıklama

ymex

 3. Taraf Yandex, RU

 12 Ay 4 Gün

Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılan çerezlerdir.

yandexuid

 3. Taraf Yandex, RU

 12 Ay 4 Gün

Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılan çerezlerdir.

yabs-sid

 3. Taraf Yandex, RU

Oturum süresince

Web sitesinde kullanıcıyı tanımlamak için kullanılır.

sync_cookie_ok

3. Taraf Yandex, RU

1 Gün

Kullanıcı davranışlarını ölçmek ve takip etmek için kullanılan Yandex Metrica çerezidir.

sync_cookie_csrf

3. Taraf Yandex, RU

1 Gün

Kullanıcı davranışlarını ölçmek ve takip etmek için kullanılan Yandex Metrica çerezidir.

i

3. Taraf Yandex, RU

1 Yıl 1 Ay

İşlevsel ve Analitik çerezYandex metrica'nın site kullanıcı sayısını belirlemek için kullandığı çerez

bh

3. Taraf Yandex, RU

1 Yıl

Birden fazla web sitesinde ziyaretçi davranışı hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler, reklamın alaka düzeyini optimize etmek için web sitesinde kullanılır.

_ym_visorc

1. Taraf portnature.com.tr, TR

1 Yıl

Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılan çerezlerdir. (Örneğin: Sitemizin kaç kere açıldığı, sitemizin hangi saatlerde kullanıldığı, sitemiz içerisinde en çok kullanılan bölümlerin neler olduğu)

_ym_uid

1. Taraf portnature.com.tr, TR

1 Yıl

Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılan çerezlerdir. (Örneğin: Sitemizin kaç kere açıldığı, sitemizin hangi saatlerde kullanıldığı, sitemiz içerisinde en çok kullanılan bölümlerin neler olduğu)

_ym_isad

1. Taraf portnature.com.tr, TR

1 Gün

Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılan çerezlerdir. (Örneğin: Sitemizin kaç kere açıldığı, sitemizin hangi saatlerde kullanıldığı, sitemiz içerisinde en çok kullanılan bölümlerin neler olduğu)

_ym_d

1. Taraf portnature.com.tr, TR

1 Yıl

Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılan çerezlerdir. (Örneğin: Sitemizin kaç kere açıldığı, sitemizin hangi saatlerde kullanıldığı, sitemiz içerisinde en çok kullanılan bölümlerin neler olduğu)

_gid

1. Taraf portnature.com.tr, TR

1 Gün

Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılan çerezlerdir. (Örneğin: Sitemizin kaç kere açıldığı, sitemizin hangi saatlerde kullanıldığı, sitemiz içerisinde en çok kullanılan bölümlerin neler olduğu)

_gcl_au

1. Taraf portnature.com.tr, TR

4 Ay

Dönüşüm Bağlayıcı" işlevine yönelik birinci taraf çerezidir; reklam tıklamalarındaki bilgileri alır ve bunu birinci taraf çerezinde saklar, böylece dönüşümler açılış sayfası dışında ilişkilendirilebilir.

_ga_6EYM72GR61

1. Taraf portnature.com.tr, TR

1 Yıl 1 Ay

Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılan çerezlerdir. (Örneğin: Sitemizin kaç kere açıldığı, sitemizin hangi saatlerde kullanıldığı, sitemiz içerisinde en çok kullanılan bölümlerin neler olduğu)

_ga

1. Taraf portnature.com.tr, TR

1 Yıl

Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılan çerezlerdir. (Örneğin: Sitemizin kaç kere açıldığı, sitemizin hangi saatlerde kullanıldığı, sitemiz içerisinde en çok kullanılan bölümlerin neler olduğu)

_fbp

1. Taraf portnature.com.tr, TR

4 Ay

Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılan çerezlerdir. (Örneğin: Sitemizin kaç kere açıldığı, sitemizin hangi saatlerde kullanıldığı, sitemiz içerisinde en çok kullanılan bölümlerin neler olduğu)

__Secure-3PSIDTS

3. Taraf Google, ABD

1 Yıl

Ziyaretçinin gerçekliğini doğrulamak, oturum açma verilerinin hileli kullanımını önlemek ve ziyaretçi verilerini yetkisiz erişime karşı korumak için güvenlik çerezi.

__Secure-3PSIDCC

3. Taraf Google, ABD

1 Yıl

Ziyaretçinin gerçekliğini doğrulamak, oturum açma verilerinin hileli kullanımını önlemek ve ziyaretçi verilerini yetkisiz erişime karşı korumak için güvenlik çerezi.

__Secure-3PSID

3. Taraf Google, ABD

1 Yıl 1 Ay

Ziyaretçinin gerçekliğini doğrulamak, oturum açma verilerinin hileli kullanımını önlemek ve ziyaretçi verilerini yetkisiz erişime karşı korumak için güvenlik çerezi.

__Secure-3PAPISID

3. Taraf Google, ABD

1 Yıl 1 Ay

Ziyaretçinin gerçekliğini doğrulamak, oturum açma verilerinin hileli kullanımını önlemek ve ziyaretçi verilerini yetkisiz erişime karşı korumak için güvenlik çerezi.

__Secure-1PSIDTS

3. Taraf Google, ABD

1 Yıl

Ziyaretçinin gerçekliğini doğrulamak, oturum açma verilerinin hileli kullanımını önlemek ve ziyaretçi verilerini yetkisiz erişime karşı korumak için güvenlik çerezi.

__Secure-1PSIDCC

3. Taraf Google, ABD

1 Yıl

Ziyaretçinin gerçekliğini doğrulamak, oturum açma verilerinin hileli kullanımını önlemek ve ziyaretçi verilerini yetkisiz erişime karşı korumak için güvenlik çerezi.

__Secure-1PSID

3. Taraf Google, ABD

1 Yıl 1 Ay

Ziyaretçinin gerçekliğini doğrulamak, oturum açma verilerinin hileli kullanımını önlemek ve ziyaretçi verilerini yetkisiz erişime karşı korumak için güvenlik çerezi.

__Secure-1PAPISID

3. Taraf Google, ABD

 

1 Yıl 1 Ay

Ziyaretçinin gerçekliğini doğrulamak, oturum açma verilerinin hileli kullanımını önlemek ve ziyaretçi verilerini yetkisiz erişime karşı korumak için güvenlik çerezi.

SSID

3. Taraf Google, ABD

1 Yıl 1 Ay

Google, Google Haritalar ile entegre haritalarda YouTube tarafından barındırılan videolar için ziyaretçi bilgilerini toplar.

SIDCC

3. Taraf Google, ABD

1 Yıl

Google, Google Haritalar ile entegre haritalarda YouTube tarafından barındırılan videolar için ziyaretçi bilgilerini toplar.

SID

3. Taraf Google, ABD

1 Yıl 1 Ay

Google, Google Haritalar ile entegre haritalarda YouTube tarafından barındırılan videolar için ziyaretçi bilgilerini toplar.

SEARCH_SAMESITE

 

3. Taraf Google, ABD

6 Ay

Tanımlama bilginizin birinci taraf bağlamıyla mı yoksa aynı site bağlamıyla mı sınırlandırılacağını bildirmenize olanak tanır

SAPISID

3. Taraf Google, ABD

1 Yıl 1 Ay

Google, YouTube tarafından barındırılan videolar için ziyaretçi bilgilerini toplar.

S

3. Taraf Google, ABD

Oturum süresince

Siteler arası istek sahteciliği saldırılarına karşı koruma sağlamak için kullanılır.

HSID

3. Taraf Google, ABD

1 Yıl 1 Ay

Güvenlik amaçlı kullanılır. Re-captcha fonksiyonunun işleyişini sağlar.

1P_JAR

3. Taraf Google, gstatic, ABD

24 Gün

Google çerezi. Bu çerezler, web sitesi istatistiklerini toplamak ve dönüşüm oranlarını izlemek için kullanılır.

3. Pazarlama çerezleri

Kullanıcıların ilgi alanlarına göre reklam/kampanyaların sunulması ve pazarlama çalışmalarının etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Pazarlama çerezleri vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK Md.5/1 ile Md9/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenmekte yurt dışındaki çerez sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.

Web sitemizde kullanılan pazarlama çerezleri, sağlayıcıları ve kullanım amaçları aşağıdaki şekildedir:

Cookie

Tip

Süre

Açıklama

_fbp

3. Taraf Facebook, ABD

4 Ay

Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılan çerezlerdir. (Örneğin: Sitemizin kaç kere açıldığı, sitemizin hangi saatlerde kullanıldığı, sitemiz içerisinde en çok kullanılan bölümlerin neler olduğu)

DATR

3. Taraf Facebook, ABD

1 Yıl

Facebook tarafından güvenlik ve site bütünlüğü, özellikle kötüye kullanım önleme ve hesap güvenliğini sağlama amacıyla kullanılır.

 

APISID

3. Taraf Google, ABD

1 Yıl 1 Ay

Son aramalara ve etkileşimlere dayalı olarak web sitelerindeki Google reklamlarını kişiselleştirir.

AEC

3. Taraf Google, ABD

5 Ay

Son aramalara ve etkileşimlere dayalı olarak web sitelerindeki Google reklamlarını kişiselleştirir.

NID

3. Taraf Google, ABD

5 Ay

Ziyaretçilerin tercihlerini saklar ve son aramalara ve etkileşimlere dayalı olarak Google web sitelerindeki reklamları kişiselleştirir.

SSID

3. Taraf Google, ABD

1 Yıl 1 Ay

Google, Google Haritalar ile entegre haritalarda YouTube tarafından barındırılan videolar için ziyaretçi bilgilerini toplar.

yuidss

3. Taraf Yandex, RU
 

12 Ay 4 Gün

Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılan çerezlerdir.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Engellersiniz?

 çerezlerin kullanılması, web sitesinin daha iyi hizmet vermesine yardımcı olur, ancak isterseniz çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. çerezleri engellemek için internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz gerekmektedir. Bu ayarlar, kullandığınız cihaza ve tarayıcıya göre değişiklik gösterebilir. Aşağıda, çerezlerin kullanımını engellemek için farklı internet tarayıcıları üzerinden izlenmesi gereken adımlar hakkında bilgiler bulunmaktadır:

Microsoft Edge

1.  Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinde bulunan üç nokta simgesine tıklayın ve Ayarlar'a gidin.

2.  Temizlenecek Öğeleri Seç seçeneğine tıklayın ve temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.

3.  Seçiminizi yaparak temizleme işlemine başlayabilirsiniz.

Google Chrome

1.  Bilgisayarınızda Chrome'u açın.

2.  Sağ üst köşede bulunan Diğer Ayarlar'ı tıklayın.

3.  Gelişmiş'i tıklayın.

4.  "Gizlilik ve Güvenlik" altında İçerik Ayarları'nı seçin.

5.  Çerezler'e tıklayın.

6.  "Tüm çerezler ve site verileri" altında istediğiniz web sitesini bulun.

7.  Sitenin yanındaki Kaldır simgesine tıklayın.

Mozilla Firefox

1.  Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler'i seçin.

2.  Gizlilik ve Güvenlik bölümünü seçin, ardından Geçmiş bölümüne gidin.

3.  "Firefox, geçmiş için özel ayarları kullan" seçeneğini işaretleyin.

4.  Çerezleri göster... düğmesine tıklayın.

5.  Arama: alanına, silmek istediğiniz web sitesinin adını yazın.

6.  Silmek istediğiniz çerezleri seçin ve Seçilenleri Sil'e tıklayın.

7.  Çerezler penceresini kapatın ve ardından about:preferences sayfasını kapatın.

Safari

1.  Safari > Tercihler'i seçin.

2.  Gizlilik öğesini tıklayın.

3.  Web Sitesi Verilerini tıklayın.

4.  Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil'e tıklayın.

Internet Explorer

1.  Bilgisayarınızın masaüstünde Internet Explorer simgesine tıklayın.

2.  Araçlar düğmesine ve ardından İnternet Seçenekleri'ne tıklayın.

3.  Gizlilik sekmesine tıklayın, sonra tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya çekin ve Tamam düğmesine tıklayın.

Sitemizi ziyaretinizle birlikte birtakım kişisel verileriniz çerezler dışında başka tanımlayıcılar aracılığıyla da işlenmektedir. Aşağıda sitemizde gezinme sürecinde işlenen kişisel verileriniz, verilerin işleme amaçları ve kanuni gerekçeleri hakkında detaylı bilgilendirileceksiniz.

Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Web sitemizi sadece ziyaret etmeniz halinde;

 • İşlem Güvenliği (Bağlantı Zamanı, Bağlantı Bitiş Zamanı, IP Adresi, Kullanılan IP Protokolü ve Aktarılan Veri Miktarı) bilgileriniz
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacı ile
   • KVKK Md.5/2a’daki kanunlarda açıkça öngörülmesi şartına uyarınca (5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da Yer Sağlayıcının Sorumluluğu (Madde 5) hükmüne istinaden) tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel verileri toplama yöntemleri

Kişisel verileriniz, web sitemizi ziyaret etmeniz yoluyla otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

Başvurunuzu:

 • Fener Mah. 1962.Sk. Aras Sitesi C Blok 2CB Muratpaşa/ ANTALYA adresine yazılı olarak;
 • aras.insaat@hs.kep.tr kep adresine güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • Elektronik posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde aynı e-posta adresini kullanarak kvkk@portnature.com.tr  adresimize e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

PORT NATURE, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" inden ulaşabilirsiniz.

Забронировать сейчас
Phone
Мы используем cookie
Мы используем файлы cookie для работы нашего веб-сайта, проведения аналитических исследований и персонализации сайта в соответствии с вашими предпочтениями. Для подробной информации о файлах cookie вы можете ознакомиться с нашим Текстом по информированию о файлах cookie, который мы подготовили, и управлять настройками файлов cookie с помощью инструмента одобрения ниже. Подробнее о cookie